Obchodní podmínky

1.) Prodávající:

Prodávajícím je Tomáš Jehlička, místo podnikání: Výletní 356/22, 142 00, Praha 4 – Písnice, IČ: 74705695. Prodávající prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění s předmětem podnikání: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti osobního a kondičního trenéra, které je ohlašovací vázanou živností podle živnostenského zákona, a je tak plně způsobilý a oprávněný k poskytování předmětu koupě.

2.) Předmět uzavírané smlouvy:

Kupující si z nabídky Prodávajícího vybere produkt, o který má zájem. Specifikací tohoto produktu (programu VIP členství) ze strany Prodávajícího je určen předmět koupě. Kupujícímu vzniká po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny právo na časově neomezené členství na webovém portálu www.trener-online.cz , tj. právo na přístup k uzamčeným článkům, jídelníčkům, popisům cviků, veškerým videím, příspěvkům na diskusním fóru a tréninkovým plánům dle výběru programu (dále jen „Informace“), které jsou pod předmětem koupě zahrnuty. Kupující bere zejména na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy získá přístup k videím a dalším obdobným dílům podléhajícím autorskému zákonu. Kupující bere na vědomí, že spuštění těchto videí má vzhledem k elektronické povaze webového portálu stejné následky jako porušení originálního obalu video nahrávek ve smyslu §53 odst. 8. písm. d) Zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3.) Ochrana duševního vlastnictví

Kupující nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli Informace, produkty nebo služby získané na základě smlouvy s Prodávajícím ani z nich vytvářet odvozená díla. Kupující není oprávněn využívat Informace k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Obchodním podmínkám. Kupující nesmí využívat Informací k vlastnímu obohacení či komerčním účelům bez předchozího písemného svolení Prodávajícího.

4.) Ochrana zdraví

Kupující je povinen se před zahájením užívání Informací poradit se svým lékařem o vhodnosti tréninkového plánu a změny svého jídelníčku. Kupující bere na vědomí, že Informace, jež jsou předmětem této smlouvy, mají pouze doporučující charakter a Prodávající nenese odpovědnost za škody na zdraví, které by vznikly v důsledku jejich aplikace. Informace jsou určeny výhradně pro Kupujícího, nikoliv pro třetí osobu. Kupující je povinen zejména přizpůsobit cvičení svým tělesným a zdravotním dispozicím, své aktuální fyzické kondici a podmínkám pro cvičení (zejména teplotě ve cvičební místnosti atd.) Kupující je povinen se před každým prováděním cvičení a po něm řádně rozcvičit a protáhnout, neboť tím může předejít případným zdravotním komplikacím. Návody a doporučení jsou určeny výhradně zdravým osobám. Osoby se zdravotními komplikacemi nesmí tyto techniky používat. Pokud by Kupující při provádění doporučených technik pocítil sebemenší bolest, je povinen provádění jakéhokoliv cvičení okamžitě zanechat, ihned vyhledat lékařskou pomoc a skutečnost, že k bolestem došlo písemně ještě tentýž den oznámit Prodávajícímu. V provádění jakýchkoliv cviků nesmí Kupující pokračovat, dokud se s Prodávajícím nedohodne na dalším postupu. Kupující je rovněž povinen písemně ohlásit neprodleně Prodávajícímu jakékoliv změny ve svém zdravotním či tělesném stavu a je povinen cvičení přerušit do doby, než se s Prodávajícím dohodne na dalším postupu.

5.) Nemožnost odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že vzhledem k elektronické povaze webového portálu má spuštění videí stejné následky jako porušení originálního obalu video nahrávek ve smyslu §53 odst. 8. písm. d) Zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující tedy v důsledku této skutečnosti nemá právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu, pokud svým jednáním uskuteční čin analogický k porušení originálního obalu videonahrávky, zejména pokud video přehraje.

Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jestliže s jejím plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. K převzetí plnění a vyslovení souhlasu Kupujícího dojde vždy prvním přihlášením kupujícího na stránky webového portálu do placené sekce.

6.) Spory ze smlouvy

Veškeré spory z kupních smluv, uzavřených s Prodávajícím, při kterých kupující vysloví souhlas s Těmito Obchodními podmínkami, se řídí právním řádem České Republiky a k rozhodování o nich jsou příslušné soudy v České republice.

7.) Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014

Co nabízí VIP členství?
Co znamená VIP členství?
Členská karta
Trener-online členská karta
Získejte 2 e-booky ZDARMA
Získat e-book
ZDARMA

Dozvíte se:

Největší chyby při budování svalů.

Jak se těchto chyb vyvarovat!

Získat e-book
ZDARMA

Dozvíte se:

Největší chyby při spalování tuků.

Jak se těchto chyb vyvarovat!


Poslední články
Členové právě cvičí
Partneři
Gopay
Gorilla RAW Protein - proteinový matrix pro rychlou regeneraci Gorilla Burnout Fuel - Kvalitní náhrada pevného jídla Gorilla Workout Fuel - Gainer pro intenzivní tréninky Foam Roller Grid - Revoluční pěnový válec pro masáž a uvolnění

Cvičení doma - začít může každý    Jazykové studio Bon-mot.cz    Beautis - systém pro řízení kosmetického salonu
Gorilla Fitness eshop    Gorilla Workout Fuel - hardcore gainer    Gorilla Burnout Fuel - náhrada pevného jídla
Gorilla RAW Protein - účinný proteinový matrix    The GRID Foam Roller - masážní pomůcka

Data byla úspěšně odeslána.
Opravdu chcete plán smazat?
Opravdu chcete vybrané cíle smazat?
Opravdu chcete vybrané cíle smazat?
Opravdu chcete jídelníček smazat?

Doporučit e-mailem

Pro: (e-mailová adresa)
Od: (e-mailová adresa)
Poznámka

Klikněte na cíl pro jeho přidání

office crack